شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۵/۰۷/۱۴۰۱
Monday، 26th January 2009
11:09 pm

خوره به قهرمان نژاد تقدیم شد

شارنیوز: دومین روز نمایش خوره به علی ظفر قهرمان نژاد تقدیم شد.وی از جمله هنرمندان تئاتر سقز است که هم امنون در تهران زندگی میکندکد خبر: 2075


نظر دهي بسته شده است.