شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۵/۰۷/۱۴۰۱
Thursday، 29th January 2009
11:14 am

نمایش خورهو تقدیم به هنرمندان

نمایش خوره در 2 روز آخر، اجرای خود را به آقایان اسماعیل پاشایی، خالد خاکی  تقدیم کرده است.این دو تن از هنرمندان با سابقه نمایش سقز هستند. به نظر می رسد اجرای این نمایش حواشی فراوانی را به دنبال داشته است که اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.کد خبر: 2128


نظر دهي بسته شده است.