شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۶/۰۷/۱۴۰۱
Saturday، 31st January 2009
11:06 am

نمایش خوره

نمایش خوره به کارگردانی کاوان فتحی به روی صحنه رفت و مورد استقبال شهروندان قرار گرفت

httpv://www.youtube.com/watch?v=T_-AxxzVxhA

کد خبر: 2173


نظرات:

  1. كاوان با هات حرف دارم.در به در دنبالت مي گردم.

  2. کاوان گیان سپاس بو ئه و کاره ره نگینه ت . ئیمه یش به ناوی دوستیک پی خوشحال بوین.ئه گر ده ت هه وی من بناسی بیر له شانوی رازی به قا بکه له ده بیرستانی دوکتور حسابی له ئیران خواه.هه مو کات ده مکوت کاوان له هونه ردا کم ناهیری به تایبه ت هونه ری شانوگه ری.برای بریزم منیش له سه ر بروای دوستی به ریزم ( هه لو ) سوورم.ئه ی هه تیوانی ئه وروی شاره که مان؟دل ته زینترین شانوی ریئاله له شاره که ماندا.سپاس

  3. سوپاس کاوان