شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۶/۰۷/۱۴۰۱
Saturday، 31st January 2009
11:12 am

2 خبر 2 تفسیر

1_یکی از معاونان رییس جمهور در امور مجلس وتک خطی کردن بودجه افزود!که :”در بودجه ی امسال به بودجه ی بیمارستان ها 35 درصد توجه شده است و همچنین به مسایلی هم از قبیل اموزش و پرورش و رفاه و بهداشت وبقیه ی مسائل نیز توجه شده است.” ما در این زمینه تحقیقات فراوانی انجام دادیم و متوجه شدیم که نحوه ی توجه دولت به امور جاری مملک و چگونگی ان بسیار جالب و مفید می باشد. قرار بر این است در این طرح مقادیر بسیار فراوانی از جوانان بیکار سطح کشور را جمع اوری نموده و از انان خواست فی سبیل الله به استخدام دولت درایند تا در انجام توجه دولت یاری رسانند. از خصوصیاتی که باید این جوانان داشته باشند داشتن چشم های گرد است و قدرت توجه و دقت بسیاروتوانایی حرف نزدن در مدت های مدید است.در این طرح روش کار به این گونه است که مثلا تعداد بسیار زیادی از جوانان را درچند شیفت  به بیمارستان ها فرستاده تا اندر احوالات درد و عذاب بیماران ،خلق  و خوی پرستاران وغیبت پزشکان و همچنین در مسائل معیشتی و کم بود درامد و کار سخت شان ابتدا با چشمانشان راگرد تر کرده و بعد از ان با دقت فراوان توجه مبذول دارند. همچنین تعدادی از همان جوانان را به خانه های معلمان می فرستند تا از نزدیک به وضعیت اسفبار و وحشتناک تغذیه و مسکن و میزان اضافه کار معلمان توجه مبذول دارند بلکه مشکل کمبود توجه دولت به این قشر فرهنگ سازنیز حل شود. البته در این قضیه خطر از گشنگی و تشنگی مردن” جوانان متوجه” را به علت دست و دلبازی معلمان  تهدید می کند. 2_رییس مجلس گفت:” در صورت تکرار حرکات و سخنان مسئولین امارات مجلس ایران با مصوبات خود جواب انها را می دهد و با انان برخورد می کند.” از تهدیداتی که اماراتی ها را تهدید می کند: _ قسم دادن وترغیب ایرانیان برای اینکه سرمایه های خود را به جای امارات به افغانستان ببرند. _ ریختن مقادر زیادی فلفل و خاک اره در اب خلیج فارس و فوت کردن ان به طرف ساحل  امارات. _مجهز کردن مسافران ایرانی که برای زیارت مجبورند به امارات بروند به چوب پنبه در قسمت پایین تنه. _اموزش افراد قلقلکی و فرستادن انها به فرودگاه امارات برای حال گیری از مامورین تفتیش اماراتی. _مجهز کردن پلاژ های ساحل خلیج فارس به دوش برای جذب توریست های که به امارات می روند. منبع خبرها : تلویزیون خودمان شبکه ی یک اقای مجری ساعتساعت 7کد خبر: 2176
    مطالب مرتبط:


نظر:

  1. ذ