شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۹/۰۷/۱۴۰۱
Sunday، 8th February 2009
9:54 am

سرطان پوست و دستگاه گوراش شایعترین

شارنیوز:مدیریت بهداشت سقز اعلام کرده است سرطان پوست و دستگاه گوراش 80 درصد بیماران سرطانی شناسایی شده را در این شهر تشکیل می دهند.کد خبر: 2295


نظر دهي بسته شده است.