شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۹/۰۴/۱۴۰۱
سه‌شنبه، 29th آوریل 2008
11:18 ق.ظ

دلايل نباريدن باران اعلام شد

امسال علیرغم درخواست های مکرر شهروندان عزیز و تلاش های مکرر مسئولین متاسفانه هنوز باران نباریده است و همچنان بارش خاک از آسمان گل آلود شهر ادامه دارد. هیئت علمی شارنیوز به دلیل اهمیت موضوع دست به تحقیقات گسترده ای زده است تا دلایل این اتفاق نادر را پیدا کند. ما ضمن اعلام نتایج تحقيقات گسترده ی خویش،از همه ی هموطنان درخواست داریم تا آنها نیز دلایل بی بارانی را اگر یافتند برای ما بفرستند و همچنین خواهشمندیم آسمان را گل نکنید. 1-   یکی از بزرگترین دلایل بی بارانی مجلس ششم و شخص خاتمی و مطبوعاتی های جاسوس می باشند. 2-    باران نمي بارد چون انرژی هسته ای نداریم 3-   آمریکا خیلی بسیار مقصر است 4-   کل جامعه ی جهانی که با تحریم های غیر کارشناسانه ی خویش باعث قحطی شده اند. 5-   گویا عده ای از 3افداران در ابتدای مرز ایران اقدام به قاچاق و فروش باران می کنند. 6-   عده ای از روستاییان با آتش زدن زمین های کشاورزی باعث سوختگی و خراب شدن آشیانه ی عده ای از جانوران عزیز شده اند که این بی بارانی انتقام همان جانوران است. 7-   چند نفر دختر خانم و آقا پسر شهروند نما با لباس های عجق وجق خود دلایل غضب الهی را فراهم آورده اند. 8-   گویا چند نفر از وزراء کم کاری کرده اند که خوشبختانه مقدمات استعفایشان فراهم شده است. 9-   یکی از مهمترین دلایل نباریدن باران سیاه نمایی شارنیوز می باشد. 10- کارشناسان شهرداری و چند  تن از اعضای شوراي شهر در بررسی های خویش آقایان الف عزیزی و خ توکلی را باعث ایجاد اغتشاش در آسمان دانسته اند. 11- فرمانداری سقز ضمن اعلام رضایت از وضع آب و هوا ،بارش های بهار امسال را بسیار رضایت بخش اعلام کردند و افزودند در 15 روز اول فروردین به اندازه ی کل زمان ریاست جمهوری خاتمی باران باریده است. 12- خواننده ی ارزشی شهر ع.ن اعلام کرد ترانه ای را در ستایش ابر و باد و فلک و چرخ گردون آماده کرده اند که به زودی اجرا خواهد شد و باران هم از آن به بعد می بارد. 13- اتحادیه ی بانک داران سقز اعلام کرد دلیل نباریدن باران در راه ماندن ابرهاست.به همین دلیل تصمیم داریم ضمن اعطای وام های کلان مقدمات بارش باران را فراهم کنیم. 14- مدیر وبلاگ سوتی در سیتی ضمن اعلام خوشحالی از وضع موجود درخواست کرد باران نبارد تا موهایش خراب نشود.کد خبر: 2381


یک دیدگاه