شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۵/۰۷/۱۴۰۱
Saturday، 21st February 2009
8:03 am

جشن سواد

در سه روستاي چناره، نورآباد و خانقاه جشن شكرگزاري سواد برگزار شد.در حال حاضر و با تلاش نهضت سوادآموزي 98 درصد در گروه‌هاي سني 49 – 10 سال در بخش زيويه باسواد هستند.کد خبر: 2448


نظر دهي بسته شده است.