شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۹/۰۴/۱۴۰۱
یکشنبه، 22nd فوریه 2009
11:26 ق.ظ

توزیع سهام عدالت

جمع کثیری از افراد تحت پوشش کمیته امداد چند روزی است جهت دریافت سهام هدالت در مقابل کمیته امداد سقز اجتماع میکنند. به دلیل تجمع بیش از اندازه، تعدادی از این افراد شب قبل را در محل مورد اشاره به صبح می رسانند.کد خبر: 2466