شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۳/۰۷/۱۴۰۱
Wednesday، 25th February 2009
1:07 pm

مانور ارتش

شارنیوز:صدای تیراندازی که در چند روز گذشته به گوش می خورد مربوط به مانور ارتش می باشد که اغلب هم به صدای تیر ضدهوایی ها مربوط می شد.کد خبر: 2502


نظر دهي بسته شده است.