شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۴/۰۴/۱۴۰۱
شنبه، 7th مارس 2009
12:09 ب.ظ

بی توجی به فراخوان تعطیلی بازار

روز جمعه اطلاعیه هایی از سوی گروه های مخالف جمهوری اسلامی در سطح وسیعی در شهر توزیع شده بود و در آن از مردم بازاریان خواسته بودند در حمایت از اعتصاب مریوان، روز شنبه مغازه های خود را تعطیل کنند.این فراخوان با عدم استقبال بازاریان مواجه شد.کد خبر: 2637