شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۵/۰۷/۱۴۰۱
Wednesday، 5th November 2008
1:53 am

هفته نامه روژهه لات انتشار خود را از سر گرفت. این هفته نامه با تحریریه جدید آغاز به کار نموده و در شماره اول مطالبی از خالد توکلی و فرهاد امین پور را در کنار سایر مطالب دیگر به چاپ رسانده است. روژ هه لات بر روی دکه روزنامه فروشی های سقز موجود است

کد خبر: 264


نظر دهي بسته شده است.