شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۴/۰۸/۱۴۰۰
چهارشنبه، 5th نوامبر 2008
1:53 ق.ظ

هفته نامه روژهه لات انتشار خود را از سر گرفت. این هفته نامه با تحریریه جدید آغاز به کار نموده و در شماره اول مطالبی از خالد توکلی و فرهاد امین پور را در کنار سایر مطالب دیگر به چاپ رسانده است. روژ هه لات بر روی دکه روزنامه فروشی های سقز موجود است

کد خبر: 264