شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۹/۰۴/۱۴۰۱
سه‌شنبه، 10th مارس 2009
12:47 ب.ظ

اضافه کاری کارکنان شهرداری

شهرداری سقز از کارکنان شرکتی و پیمانی خود خواسته است تا پایان سال به صورت دو شیفت در محل کار خود حاضر باشند. این تصمیم با اعتراض کارکنان مواجه شده استکد خبر: 2678


۲ دیدگاه