شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۶/۰۷/۱۴۰۱
Saturday، 14th March 2009
11:15 am

بارش شدید باران

بارش شدید باران که از شب گذشته آغاز شده، آبگریفتگی معبر را به دنبال داشته است. این بارش شدید موجب خوشحالی مردم و نوید پابان خشکسالی را می دهد.کد خبر: 2715


نظر:

  1. barasti saqez waxte ka baran abari jwantr abu xozgam baw rozhana