شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۶/۰۷/۱۴۰۱
Saturday، 4th April 2009
11:15 am

سرقت خودروها مسافران نوروزی

خودرو های چند تن از مسافران نوروزی در سقز به سرقت رفت. این در حالی است که خبر دستگیری سارقان خودرو هایی که زمستان 87به سرقت رقته بودند نیز در شهر منتشر شد.کد خبر: 2859


نظر دهي بسته شده است.