شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۳۰/۰۷/۱۴۰۰
شنبه، 4th آوریل 2009
11:15 ق.ظ

سرقت خودروها مسافران نوروزی

خودرو های چند تن از مسافران نوروزی در سقز به سرقت رفت. این در حالی است که خبر دستگیری سارقان خودرو هایی که زمستان 87به سرقت رقته بودند نیز در شهر منتشر شد.کد خبر: 2859