شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۹/۰۷/۱۴۰۱
Friday، 1st May 2009
12:13 pm

برگزاری دوره جدید آموزش زبان کردی در دانشگاه پیام نور سقز

انجمن علوم اجتماعی “کوژین” دانشگاه پیام نور سقز دوره آموزش زبان کردی را در این دانشگاه برگزار می کند.اولین جلسه این دوره، روز شنبه 12/2/88 ساعت 15:30 تشکیل می شود. مدرس این دوره آموزشی ابراهیم اسماعیل پور و شرکت در آن برای کلیه دانشجویان پیام نور سقز بدون شهریه و آزاد می باشد.کد خبر: 3233
    مطالب مرتبط:


نظرات:

  1. khaeli baes khoshhali man hast ke chenin gadam bozorgi bardashtan omidevaram daneshjoean sherkat konan

  2. خيلي عاليه

  3. ما خواستار آموزش به زبان کردی هستیم، نه آموزش اختیاری