شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۹/۰۴/۱۴۰۱
چهارشنبه، 13th می 2009
9:58 ق.ظ

صف نامه به رهبر

صف طویلی از کسانی که خواستار تحویل نامه های خود به رهبر هستند در مقابل فرمانداری سقز تشکیل شده است.کد خبر: 3348