شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۴/۰۷/۱۴۰۱
Saturday، 30th May 2009
12:28 pm

پوزش از خوانددگان

به علت حضور اعضای تحریریه شارنیوز در ستاد های انتخاباتی،به روز رسانی شارنیوز با تاخیر هایی همراه است که ناشی از مشغله فراوان اعضا می باشد. از این بابت از مراجعه کنندگان پوزش می طلبیمکد خبر: 3476


نظر دهي بسته شده است.