شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۹/۰۷/۱۴۰۱
Friday، 10th July 2009
6:44 pm

بازداشت چند نفر

شارنیوز:تعدادی از افرادی که مردم را تشویق به بستن مغازه ها می کردند توسط بازاریان و نیروهای دولتی شناسایی و بازداشت شدند.کد خبر: 3640


نظر:

  1. توسط بازاریان و نیروهای دولتی