شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۵/۰۷/۱۴۰۱
Sunday، 19th July 2009
5:44 pm

اختصاص بودجه سفر رهبری

ایرنا: فرماندار سقز از اختصاص 513 ميليارد ريال اعتبار از محل اعتبارات ويژه سفر رهبر به سقز خبر داد.اين اعتبارات قرار است در بخش هاي مختلف زيربنايي از جمله طرح انتقال آبرساني شهر سقز از سد چراغ ويس، عمران شهري، تقويت سرمايه گذاري و توسعه زير ساخت و عمران و آباداني روستايي ، توسعه و مدرنيزه کردن کشاورزي و دامپروري، ايجاد 24 ايستگاه تقويتي راديو تلويزيوني ، تقويت بخش صنعت و توسعه و تجهيز مراکز آموزشي و دانشگاهها هزينه شود.. کد خبر: 3719
    مطالب مرتبط:


نظر دهي بسته شده است.