شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۴/۰۷/۱۴۰۱

کودکان حاشیه »

Sunday، 26th July 2009 = 2022-09-26
6:20 pm

dsc06766

ارسال شده در: 6:20 pm مورخ: Sunday، 26th July 2009
شما ميتوانيد کليه پاسخ ها به اين مطلب را به کمک خوراک اين مطلب دنبال کنيد.
  

  نظرات:

  1. bahale

  2. mendalani kurdi hajar, yadi aw rojana baxer, rojanek mnish wako awan la gal rafiqanman la dawrobari silo xariki kayai mendalan boin. hiwai jianeki per la sarkawten bo hamo mendalani kordestan

  3. nabooni dalsozeki gawra wa naboni sargarmi faaliati daros ebe ba bais badbakhti manalakan an

  4. zoor jawana balam atwanin faaliateki javan bo manalakanman doros kain

  نظر خود را در مورد این مطلب با دیگران در میان بگذارید