شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۵/۰۷/۱۴۰۱
Tuesday، 11th August 2009
10:55 am

خریداری 70هزارتن گندم

تا کنون 70 هزار تن گندم  از کشاورزان  سقز خريداري شده است که 64 هزار تن  از این خرید توسط اداره غله و شش هزار تن نيز توسط اداره تعاون روستايي بوده است.کد خبر: 4013


نظر دهي بسته شده است.