شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۵/۰۷/۱۴۰۱
Wednesday، 9th September 2009
7:09 pm

تئاتر خیابانی مریوان

از 10 نمایش معرفی شده به جشنواره تئاتر خیابانی مریوان، سه اثر مورد پذیرش قرار گرفت و تا چند روز دیگر در این جشنواره حاضر خواهند شد.کد خبر: 4400


نظر دهي بسته شده است.