شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۱/۰۴/۱۴۰۱
دوشنبه، 17th نوامبر 2008
11:00 ب.ظ

توضیح شهرداری در مورد یک خبر

در پی درج خبر”  قوانین شهری و یک بام و دو هوا+ویدیو ”  مبنی بر تفاوت قابل توجه عقب نشینی دو مجتمع تجاری هم جوار و طرح این پرسش که چرا این دو ساختمان تجاری به یک میزان عقب نشینی نداشته اند، روابط عمومی شهرداری توضیحی به شارنیوز ارسال داشته است که متن کامل آن در پی می آید.

مدیریت محترم سایت خبری شارنیوز؛ بدینوسیله موارد مشروحه زیر برای درج در سایت خبری به استحضار می رساند:

یکی از ابتدایی ترین اصول شهرسازی عنوان می دارد که محدودیتها و مشخصات هر ساختمان تقریباً منحصربه فرد بوده و بجز پاره ای کلیات،سایر فاکتورها صد در صد و طابق الفعل به الفعل قابل طیبق و اعمال ! بر همگی املاک نیست و هر قطعه زمین با توجه به مساحت،نحوه دسترسی،میزان نورگیری و نوع کاربری مصوب برابر طرح تفصیلی و …دارای اقتضائات و مشخصه های فنی و معماری خاص خود می باشد.

لذا در خصوص املاک مورد نظر نیز همانگونه در کروکی مقابل مشخص گردیده،تفاوتهای ساختاری به شرح ذیل وجود دارد:

الف- بر اساس طرح تفصیلی مصوب شهر سقز حدود نیمی از ملک B دارای کاربری صرفاً “مسکونی می باشد که به دلیل قرار گیری در معبر کم عرض (8 متری ) می باشد در حالی که با توجه به بستر مناسب(2 نبش بودن) و قرار گیری کامل در مجاورت معبر عریض(12 متری) کل مساحت قطعه A دارای کاربری مختلط(تجاری-اداری-مسکونی) می باشد.

ب- مجتمع A در مسیری به طول بیش از 50 متر با معابر اطراف در ارتباط و قابلیت دسترسی بسیار مناسب از خیابان فخررازی را دارد در حالی که عهده دسترسی مجتمع B از سمت غرب(کوچه 8 متری) می باشد لذا جهت جلوگیری از سد معبر در زمان تخلیه بار یا تجمع مراجعه کنندگان،بر اساس مصوبه کمیسیون محترم ماده پنج-مرجع عالی تصمیم گیرنده در خصوص مسائل شهری- ضمن اجازه احداث مجتمع تجاری بر روی ملک دارای کاربری مسکونی،مالک ملزم به انجام دو متر عقب نشینی مازاد بر عرض مصوب(8) گردیده

ج- بر اساس نامه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان کردستان،مجتمع A  حق ایجاد دری و دسترسی از کوچه 8 متری مورد نظر را ندارد،لذا الزام به عقب نشینی بر حریم مصوب (بعلت عدم دسترسی،عدم امکان سد معبر) فاقد توجیه فنی می باشد.

البته جهت سهولت دسترسی و ایجاد دید مناسب برای مجتمع B در محل تماس دو قطعه،مالک  Aملزم به ایجاد پخی گردیده است.

روابط عمومی و امور فرهنگی شهرداری سقز

کد خبر: 441