شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۵/۰۴/۱۴۰۱
شنبه، 26th سپتامبر 2009
2:10 ب.ظ

آمار خریدگندم اکسال

99000 تن گندم از کشاورزان شهرستان سقز تا مورخ 25/6/88 خریداری گردیده است .طبق اعلام دفتر شهر و روستای فرمانداری سقز از این مقدار 17500 تن توسط تعاون روستایی و 81500 تن نیز توسط شرکت غله و خدمات بازرگانی سقز خریداری شده است .همچنین از این مقدار گندم 16500 تن به دیگر استانها حمل شده است .کد خبر: 4670