شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۰/۰۴/۱۴۰۱
شنبه، 26th سپتامبر 2009
2:15 ب.ظ

قطع آب

آب برخی از مناطق سقز از صبح امروز قطع شده است.کد خبر: 4671