شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۰/۰۴/۱۴۰۱
پنج‌شنبه، 10th دسامبر 2009
10:44 ب.ظ

مدير جهاد كشاورزي شهرستان سقز از رهاسازي بچه ماهي در درياچه سد شهيد كاظمي شهرستان سقز خبر داد.اين امر در راستاي بازسازي ذخاير ماهيان گرم‌آبي سد شهيد كاظمي سقز و كمك به توسعه صيد و صيادي و تثبيت شغل صيادان و نيز تامين پروتئين سفيد، تعداد يك ميليون و هزار قطعه بچه ماهي از گونه كپور ماهيان شامل كپور معمولي، فيتوفاك و آمور موييگ در اين سد رهاسازي شده است. کد خبر: 5875