شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۳/۰۷/۱۴۰۱
Saturday، 19th December 2009
9:21 pm

اجرای 18 طرح عمرانی در بخش مرکزی

فرماندار:امسال براي طرح‌هاي عمران و آباداني بخش مركزي بيش از 20 ميليارد ريال اعتبار اختصاص مي‌يابد.اين اعتبار براي اجراي 18 طرح عمراني هزينه خواهد شد. کد خبر: 5987


نظر:

  1. جناب فرماندار اگر این هم مثل 90% پیشرفت دیگر پروژههای مطرح شده باشد خیلی کار درستی و شما پیشنهاد میکنیم کل امور استان و استانهای هم جوار را نیز دست بگیرد . چون همین استان بغلی را از بی مدیریتی منحل کردن .یا همین شهر بوکان از بی کفایتی مدیرانش به شهر ارواح تبدیل شده ولی ما به خاطر آنهمه تلاشی که شما و شهردارمحترم و نماینده گران قدر برای این مردم قدرنشناس انجام میدهید متشکریم .در ضمن شما ها که این قدر کار می کنید یک دانشگاه بین اللملی نیز تاسیس کنید تا دیگران نیز یاد بگیرند .