شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۳۰/۰۲/۱۴۰۱
چهارشنبه، 27th ژانویه 2010
2:15 ق.ظ

شارنیوز موقتا تعطیل شد

با توجه به وقایع يک ماه اخير پیرامون فعالیت شارنيوز، گرداننده‌گان اين سايت به اين نتیجه رسیدند که ممکن است تداوم کار شارنیوز زندگی شخصی اعضا را بيش از این دچار مخاطره کند لذا علی رغم ميل اعضا و بعد از سه و نيم سال کار مستمر، شارنیوز فعلا تعطیل می شود. امید است در مجالی بهتر که حداقل های کار رسانه‌ای فراهم باشد، شارنیوز فعالیت خود را از سرگیرد.کد خبر: 6223


۹ دیدگاه