شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۳/۰۷/۱۴۰۱
Saturday، 28th September 2013
10:37 pm

مدیران بومی، آرزوی سی و چند ساله کردستانی ها

نویسنده ی مقاله
عرفان شریفی

 

استفاده از مدیران بومی همواره یکی از مطالبات اساسی مردم کردستان خصوصا مناطق اهل سنت نشین از دولت بوده است و تکرار این مطالبه طی سی و چند سال گذشته نشان می دهد که مردم این استان نشانی از برآورد شدن معقول این خواسته ندیده اند. نگاه به این مسئله و میزان سخاوت در سپردن امور به مردم استان نسب مستقیمی با وضعیت سیاسی کشور دارد و هرچه درجه اعتقاد به دمکراسی و تصدی مردم بر امور خود در دولت‌ها بیشتر باشد، میزان استفاده از مدیران کرد اهل سنت هم بیشتر بوده است چنان که در دولت اصلاحات شاهد حضور گسترده مدیران بومی در پست‌های بودیم که تا پیش و البته بعد از آن جزء خطوط قرمز مدیریتی برای کردها به شمار می آمد. مثال واضح نگاه بسته مدیریتی و غیردمکراتیک هم هشت سال دولت مهرورز اصولگرایان است که دست آورد‌های مردم کردستان در حوزه مدیریت را نادیده گرفت و کردهای اهل سنت را از مدیریت اخراج کرد.

اگر بخواهیم نمونه ملموس تری را برشمریم اتفاقات اخیر در شهرستان سقز ابعاد نگاه خاص مدیریتی دولت احمدی نژاد را بیشتر نمایان می کند. ماجرا از این قرار است که در ۵ اداره و نهاد دولتی سقز تمامی روسای جدید که منصوب شده اند غیر بومی و اغلب خارج از استان کردستان فرخوانده شده اند. این درحالی است که در بعضی از این ادارات مانند امورآب و اداره برق، نیروهای باتجربه، متخصص و مقبول جهت مدیریت وجود دارد تا نیازی به حضور نیروهای غیر بومی نباشد.

۱ – همواره از دور‌ترین نقاط کشور مدیرانی ناشناخته و کم تجربه به کردستان آورده شده اند، آزمون خطا کره اند و بعد از مدتی تحمیل هزینه‌های یادگیری و تجربه اندوزی، به شهر و دیار خود بازگشته وصاحب منصب شده اند. کردستان همواره محل گذار و مکانی موقت برای مدیران غیر بومی بوده که از رهگذر حضور در آن آینده شغلی خود را تضمین کنند . این افراد به دلیل حضور موقت، نگاه کوتاه مدت و عدم تعلق خاطر به این دیار چنان که باید به تدوین استراتژی‌های میان مدت و بلند مدت اهتمام نورزده اند.

۲ – عدم استفاده از نیرو‌های متخصص، نخبه و کارآمد استان، راه را بر انباشت تجریه مدیریت بومی در کردستان بسته است. ابعاد این ضایعه زمانی آشکار می شود که تیم رئیس جمهور منتخب با تغییر رویکرد نسبت به دولت قبلی به دنبال استفاده از مدیران کرد اهل سنت در بدنه دولت است و تعداد کسانی که تجربه و تخصص لازم برای تصدی مناصبی همچون وزارت یا معاونین آنها را داشته باشند به اندازه کافی نیست.

۳ – اینک که موسم تغییر است و گفتمان اصلاح و اعتدال جایگزین تفکر اصولگرایی شده است امیدها به استفاده از مدیرانی از جنس مردم کردستان بیشتر شده است. یکی از دلایل این امیدواری اهتمام جدی حسن روحانی به این خواست مردم کردستان بوده که در برنامه‌هایش هم انعکاس داشته است. موارد ذکر شده در سطور قبل موید این واقعیت است تصیم گیران فعلی که در عزل و نصب‌هایشان نمی توانند نگاه امنیتی خود را نسبت به مناطق کردنشین نادیده بگیرند، متصدیان خوبی برای اجرای این برنامه‌ها نیستند . لذا لزوم تغییر در نهاد‌های تصمیم گیر و تصمیم ساز اولین گام برای از بین بردن این نگاه توام با تبعیض به استان کردستان است.

کد خبر: 6462


نظر دهي بسته شده است.