شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۴/۰۳/۱۴۰۱
یکشنبه، 2nd فوریه 2014
6:30 ق.ظ

اخرین آمار بیکاری

استاندار کردستان: بر اساس آخرین آمار از وضعیت اشتغال استان کردستان، نرخ بیکاری 28/3 درصد است که این نرخ بعد از تغییراتی که در شاخص ها به وجود آوردند به دست آمد وگرنه نرخ واقعی بسیار بیش از این است.

کد خبر: 6654