شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۷/۰۳/۱۳۹۹
یکشنبه، ۱۳ام بهمن ۱۳۹۲
۶:۳۰ ق.ظ

اخرین آمار بیکاری

استاندار کردستان: بر اساس آخرین آمار از وضعیت اشتغال استان کردستان، نرخ بیکاری 28/3 درصد است که این نرخ بعد از تغییراتی که در شاخص ها به وجود آوردند به دست آمد وگرنه نرخ واقعی بسیار بیش از این است.

کد خبر: 6654