شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۴/۰۷/۱۴۰۱
Friday، 21st February 2014
1:25 pm

روز زبان مادری

نویسنده ی مقاله
فرهاد محمدجانی

 بند چهارم از بیانیه‌ انتخاباتی دکتر روحانی در خرداد 92: تدریس زبان مادری از جمله‌ زبان کردی و عربی به‌ شیوه‌ رسمی در مدارس دانشگاه‌ها انجام گیرد.

پنجم آبان ماه در جلسه‌ رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به‌ وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش دکتر روحانی این وعده‌ را داد که‌ باید اصل پانزده‌ قانون اساسی را عملیاتی کنیم واین امر باید از دوره‌ ابتدایی شروع شود وتاپایان دوره‌ متوسطه‌ ادامه‌ یابد.

بینش ارسطویی فضایی تنگ و بسته‌ داشت در چارچوب این بینش تنها دو زبان یونانی و لاتین شایسته‌ بررسی و شناخت قلمداد میشدند.بقیه‌ زبانها در اینچارچوب از ان بربرها یا اقوام وحشی پنداشته‌ میشدند که‌ سزاوار هیچگونه‌ توجهی نمی بودند! همین بینش بسته‌ و تا حدودی خودبینانه‌ سبب شد که‌ اروپا قرنهای پیاپی از حقایق پدیده‌ زبان واز شگفتیهای پیوند زبانها با همدیگر یکسره‌ بی بهره‌ بماند.تا اینکه‌ دوران برخورد فرهنگها و اوج داد وستدهای علمی و تمدنی فرا رسید و بینش ارسطویی نیز همراه‌ با بسیاری از چیزهای دیگر جای خود را به‌ بینشی نو داد.

مدتی پیش دریکی از روزنامه‌ ها مقاله‌ای به‌ چاپ رسیدتحت عنوان “آموزش زبان مادری” یا “آموزش به‌ زبان مادری”نویسنده‌ این مقاله‌ زبان کردی را نشانه‌ گرفته‌ و با آوردن استدلالهای ناقص و ضعیفی چون (زبان کردی در سه‌ گویش گسترده‌ سورانی، کرمانجی و اورامی در کشور تکلم میشود حال کدام زبان باید به‌ عنوان زبان مادری کردی در مدارس تدریس شود!)

نویسنده‌ مقاله‌ قصد داشته‌ با عنوان کرددن این مطلب که‌ اگر کردی سورانی تدریس شود تبعیض خواهد شد. قصد داشته‌ صورت مساله‌ را پاک کند تا سخنی از تدریس به‌ زبان مادری عنوان نشود تا به‌ قول وی تبعیض به‌ وجود نیاید اما کاش این  نویسنده‌ ضمن توجه به مقوله زبان معیار و واحد کردی به این نکته هم توجه میکرد که زبان فارسی هم دارای گویشهای متعددی است چون اصفهانی،  شیرازی، کرمانی و مشهدی اما زبان فارسی متداولی که هم اکنون با آن تکلم ونوشته میشود به صورت یک زبان واحد به وجود آمده و نمیتوان گفت که تبعیضی علیه دیگر گویشهای فارسی به وجود آمده است.

در ضمن باید گفت که دوزبانگی تاثیر مثبتی بر فرایند زبانی و رشد تحصیلی دانش-آموزان دارد. وقتی دانش آموزان در دوره ی ابتدایی توانایی هایشان را در دو یا چند زبان بپرورانند، شناخت عمیقتری نسبت به زبان و چگونگی استفادهی مؤثر از آن را کسب میکنند.

با امید به تحقق آروزی آموزش زبان مادری 

کد خبر: 7038


نظر:

  1. قطعاًنادیده گرفتن زبان های محلی وعدم آموزش کلاسیک آن ما راازبخش بسیار عظیمی ازپتانسیل فرهنگی،تاریخی ایران که بخش اعظم آن به صورت فرهنگ شفاهی مطرح بوده تاکنون محروم ساخته وبامرگ کهن سالان ماکه حافظ بخش باقیمانده وکوچک این فرهنگند،این ناچیز توشه رانیز ازکف می دهیم.لذااولین قدم وشایداساسی ترین قدم حفظ هویت فرهنگی ومبارزه باتهاجم اینچنینی احیای زبان مادری خواهدبود که ایرانی راباهرمذهب ومرام ایرانی باقی خواهد گذاشت.