شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۸/۰۴/۱۳۹۹
دوشنبه، ۱۹ام اسفند ۱۳۹۲
۸:۱۹ ب.ظ

جاده بانه و جذابیت های خاصش

نویسنده ی مقاله
میرگه گه وره - جاده بانه

میرگه گه وره – جاده بانه

کد خبر: 7293