شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۰/۰۴/۱۴۰۱
دوشنبه، 10th مارس 2014
8:31 ب.ظ

پیشرفت 90 درصدی ساخت سد چراغ ویس

سرپرست شرکت آب منطقه ای کردستان امروز گفت: ساخت سد چراغ ویس سقـز اکنون 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. برای ساخت سد چراغ ویس تاکنون 360 میلیارد ریال هزینه شد که برای ادامه این طرح ، حدود 10 میلیارد ریال دیگر اعتبار نیاز است.

کد خبر: 7296