شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۹/۰۲/۱۴۰۱
چهارشنبه، 26th نوامبر 2008
3:30 ب.ظ

تعویق مراسم کلنگزنی

کلنگ زنی بیمارستان 160 تختخوابی سقز که قرار بود با حضور وزیر مسکن انجام شود به بعد از عید قربان موکول شد. سفر وزیر مسکن در این زمان برای ویز میسر نبوده استکد خبر: 811