شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۴/۰۷/۱۴۰۱
Saturday، 16th August 2014
9:19 pm

شارنیوز تحت فشار

امروز دوربین شارنیوز توسط رئیس اداره اماکن سقز در کنار یکی از چادرهای کمک به آورگان شنگال توقیف شد.در همان محل دوربین های دیگری نیز وجود داشت ولی تنها به شارنیوز حساسیت نشان داده شد.  این اقدام در ادامه فشارهایی است که طی روزهای اخیر از سوی اشخاص و برخی نهادهای مشخص به شارنیوز وارد شده است. امیدواریم این اقدام، اطلاع رسانی در مورد حماسه سقزی ها در کمک به شنگال را دچار مشکل نکند.

کد خبر: 9938


نظر:

  1. شارنیوز عزیز مهم صداقت در اطلاع رسانی است که شما دارید و این موضوع را همه میدانند و باید بگویم همیشه خوبان بیشتر در معرض ناملایمات اطراف هستند اما مهم ایستادگی است و همه ما محکم پشت سایت محبوب شارنیوز و دوستای خوبمون در شارنیوز هستیم