شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۷/۰۳/۱۴۰۱

RSS آخرين مطالب در مجموعه شهربان


مطالب طنز در ارتباط با رویدادهای سقز و منطقه در این بخش آرشیو خواهد شد

20th نوامبر 2008 شفا یا مرگ .یکی برای من ۷
7th نوامبر 2008 خبر ها و نظر ها به سبک ما ۳
31st اکتبر 2008 اندر احوالات بانکداری ایرانی ۰
9th سپتامبر 2008 المپیک به سبک ایرانی ۰
9th سپتامبر 2008 کاغذ پاره ها ۰
1st سپتامبر 2008 المپیک به سبک ایرانی ۰
17th آگوست 2008 کاغذ پاره ها ۰
5th ژوئن 2008 آنچه گذشت… ۰
29th آوریل 2008 دلايل نباريدن باران اعلام شد ۱
20th آوریل 2008 شعر شب و اخرين شعر من ۱
31st مارس 2008 خاک بر سر شدیم ۰
23rd مارس 2008 ره ش به له ک مرد،زنده باد ره ش به له ک ۳
20th مارس 2008 سالی که نکوست ۰
30th ژانویه 2008 نامه جوان سقزی به رئیس جمهور ۰
صفحه قبلی «