شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۱/۱۱/۱۳۹۸

RSS آخرين مطالب در مجموعه جشنواره


اخبار و مطالب مربوط به جشنواره تئاتر کردی

۲۶ام آبان ۱۳۸۸ از نفس افتاده!!! ۱۴
۱۶ام آبان ۱۳۸۸ روزی مثل دگر روزها ۳
۱۴ام آبان ۱۳۸۸ تا حدی غافلگیر شدم ۱۱
۱۲ام آبان ۱۳۸۸ سه يده وان ۲
۱۲ام آبان ۱۳۸۸ نمایش “ره‌ش دانه‌وه‌ی سپی و چه‌ن خه‌ونێک” انتخاب اول جشنواره هشتم ۸
۱۲ام آبان ۱۳۸۸ ئيواره يه ك بو پياوكوشتن ۰
۱۲ام آبان ۱۳۸۸ گزارش تحليلي از اجرای های جشنواره تئاتر کردی ۷
۱۲ام آبان ۱۳۸۸ عزیمت داوران جشنواره تئاتر کردی، قبل از اختتامیه ۱
۱۲ام آبان ۱۳۸۸ انتظاری بدفرجام برای گودو ۰
۱۲ام آبان ۱۳۸۸ روايتی متفاوت از يك “به يت” كردی ۰
۱۱ام آبان ۱۳۸۸ تلاش عده ای جهت عدم انعكاس اخبار و تحليل های جشنواره هشتم ۵
۱۱ام آبان ۱۳۸۸ “چه ن به تاسه ی باوه ش بووم” ۰
۱۱ام آبان ۱۳۸۸ تراژدی انتخاب در “سه مای په پوله بال شینه کان” ۵
۱۱ام آبان ۱۳۸۸ نمایش فیلم آخرین اجرای قطب الدین صادقی در جشنواره هشتم ۰
۱۱ام آبان ۱۳۸۸ عدم حضور علی رضا خمسه در جشنواره هشتم ۱
۱۱ام آبان ۱۳۸۸ «ره شدانه‌وه‌ی سپی‌ وچه‌ند خه‌ونیک» ۲
۱۰ام آبان ۱۳۸۸ کارگاه آموزش تئاتر دکتر قطب الدین صادقی ۰
۱۰ام آبان ۱۳۸۸ جشنواره هشتم ۰
۱۰ام آبان ۱۳۸۸ “ماشینه شه ر که ره کان” اولین اجرای روز دوم جشنواره ۱
۱۰ام آبان ۱۳۸۸ چارت جشنواره هشتم ۱
۱۰ام آبان ۱۳۸۸ شب روياهاي خيس ۱
۱۰ام آبان ۱۳۸۸ جشنواره بدون افتتاحیه ۲
۷ام آبان ۱۳۸۸ جدول اجراها و داوران جشنواره تئاتر کردی مشخص شد ۰
۷ام آبان ۱۳۸۸ نمایشگاه کتاب توسط نشر گوتار ۰
۵ام آبان ۱۳۸۸ برگزاری جلسه هماهنگی جشنواره تئاتر کردی ۰