شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۳/۰۴/۱۴۰۱

RSS آخرين مطالب در مجموعه جشنواره


اخبار و مطالب مربوط به جشنواره تئاتر کردی

17th نوامبر 2009 از نفس افتاده!!! ۱۴
7th نوامبر 2009 روزی مثل دگر روزها ۳
5th نوامبر 2009 تا حدی غافلگیر شدم ۱۱
3rd نوامبر 2009 سه يده وان ۲
3rd نوامبر 2009 نمایش “ره‌ش دانه‌وه‌ی سپی و چه‌ن خه‌ونێک” انتخاب اول جشنواره هشتم ۸
3rd نوامبر 2009 ئيواره يه ك بو پياوكوشتن ۰
3rd نوامبر 2009 گزارش تحليلي از اجرای های جشنواره تئاتر کردی ۷
3rd نوامبر 2009 عزیمت داوران جشنواره تئاتر کردی، قبل از اختتامیه ۱
3rd نوامبر 2009 انتظاری بدفرجام برای گودو ۰
3rd نوامبر 2009 روايتی متفاوت از يك “به يت” كردی ۰
2nd نوامبر 2009 تلاش عده ای جهت عدم انعكاس اخبار و تحليل های جشنواره هشتم ۵
2nd نوامبر 2009 “چه ن به تاسه ی باوه ش بووم” ۰
2nd نوامبر 2009 تراژدی انتخاب در “سه مای په پوله بال شینه کان” ۵
2nd نوامبر 2009 نمایش فیلم آخرین اجرای قطب الدین صادقی در جشنواره هشتم ۰
2nd نوامبر 2009 عدم حضور علی رضا خمسه در جشنواره هشتم ۱
2nd نوامبر 2009 «ره شدانه‌وه‌ی سپی‌ وچه‌ند خه‌ونیک» ۲
1st نوامبر 2009 کارگاه آموزش تئاتر دکتر قطب الدین صادقی ۰
1st نوامبر 2009 جشنواره هشتم ۰
1st نوامبر 2009 “ماشینه شه ر که ره کان” اولین اجرای روز دوم جشنواره ۱
1st نوامبر 2009 چارت جشنواره هشتم ۱
1st نوامبر 2009 شب روياهاي خيس ۱
1st نوامبر 2009 جشنواره بدون افتتاحیه ۲
29th اکتبر 2009 جدول اجراها و داوران جشنواره تئاتر کردی مشخص شد ۰
29th اکتبر 2009 نمایشگاه کتاب توسط نشر گوتار ۰
27th اکتبر 2009 برگزاری جلسه هماهنگی جشنواره تئاتر کردی ۰