شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۷/۰۳/۱۳۹۹

RSS آخرين مطالب در مجموعه ویدئو


ویدئو های کوتاه از شهرستان سقز

۴ام شهریور ۱۳۸۷ بازار میوه سقز ۰
۴ام مرداد ۱۳۸۷ واژگون شدن سه چرخه در خیابان جمهوری ۰
۴ام مرداد ۱۳۸۷ کلانه فروش در روز جمعه و در حالی میدان مارد ۰
۴ام تیر ۱۳۸۷ بازسازی چه م ولی خان سقز ۰
۴ام تیر ۱۳۸۷ دفتر شارنیوز ۰
۴ام تیر ۱۳۸۷ کاک محه ی توو فرۆش ۰
صفحه قبلی «