شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۱/۱۱/۱۳۹۸

مطالبي که برچسپ "روژهه لات" دارند.

۱۵ام آبان ۱۳۸۷ ۰
هفته نامه روژهه لات انتشار خود را از سر گرفت. این هفته نامه با تحریریه جدید آغاز به کار نموده و در شماره اول مطالبی از خالد توکلی و فرهاد امین پور را در کنار سایر مطالب دیگر به چاپ رسانده است. روژ هه لات بر روی دکه روزنامه فروشی های سقز موجود است