شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۴/۰۳/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "آبگیری چه م سقز" دارند.

23rd آوریل 2009 چه م سقز از زاویه ای دیگر ۰

6th آوریل 2009 رودخانه سقز دوباره خروشان شد ۰
رودخانه سقز بعد از باران های بهاری جان دوباره یافته و منظره آن از هر زمان دیگری دلپذیر تر شده است httpv://www.youtube.com/watch?v=ML2seXyfCqk

24th نوامبر 2008 آبگیری چه م سقز ۰