شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۰/۰۴/۱۳۹۹

مطالبي که برچسپ "آبگیری چه م سقز" دارند.

۳ام اردیبهشت ۱۳۸۸ چه م سقز از زاویه ای دیگر ۰

۱۷ام فروردین ۱۳۸۸ رودخانه سقز دوباره خروشان شد ۰
رودخانه سقز بعد از باران های بهاری جان دوباره یافته و منظره آن از هر زمان دیگری دلپذیر تر شده است httpv://www.youtube.com/watch?v=ML2seXyfCqk

۴ام آذر ۱۳۸۷ آبگیری چه م سقز ۰