شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۱/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "آرامگاه" دارند.

11th دسامبر 2008 بازسازی آرامگاه سید محمد صفایی ۱۵
به گزارش خبرنگار شارنیوز از چند ماه قبل عده ای از هنرمندان سقزی تصمیم به سامان دادن آرامگاه سید محمد صفایی گرفتند تا به سهم خود ادای دینی به آن مرحوم کرده باشند . آنها با هماهنگی خانواده آن مرحوم سنگ مزاری زیبا منقش به تمثال سید محمد صفایی تدارک دیدند. عکسهای حاصل کار این جمع هنرمند که علی رغم اصرار شارنیوز نخواستند نامشان ذکر شود را نشان میدهد.