شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۶/۰۳/۱۳۹۹

مطالبي که برچسپ "آرامگاه" دارند.

۲۱ام آذر ۱۳۸۷ بازسازی آرامگاه سید محمد صفایی ۱۵
به گزارش خبرنگار شارنیوز از چند ماه قبل عده ای از هنرمندان سقزی تصمیم به سامان دادن آرامگاه سید محمد صفایی گرفتند تا به سهم خود ادای دینی به آن مرحوم کرده باشند . آنها با هماهنگی خانواده آن مرحوم سنگ مزاری زیبا منقش به تمثال سید محمد صفایی تدارک دیدند. عکسهای حاصل کار این جمع هنرمند که علی رغم اصرار شارنیوز نخواستند نامشان ذکر شود را نشان میدهد.