شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۳/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "آرد" دارند.

15th فوریه 2009 سرقت های پیاپی آرد از نانوایی ها ۳
به گزارش شارنیوز ساعت 2 صبح رو جمعه 25 بهمن ماه، اهالی محله جوتیاران خیابان آبیدر سقز سارق در حال فراری را رویت می کنند که سه کیسه آرد نانوایی محل را به وسیله خودرو خود به سرقت می برد. اهالی امکان متوقف کردن خودرو را نمی یابند. یکی از اهالی محل به شارنیوز گفت: بعد از مطلع شدن از سرقت نانوایی به پلیس 110 اطلاع داده شد که بعد از 40 دقیقه و بعد از سه بار تماس در محل حاضر شدند. شاه ویسی مالک نانوایی هم از عدم پیگیری کافی ماموران در اظهار نارضایتی کرد. بر اساس اخبار رسیده به خبرنگار شارنیور در یک ماه گذشته به 5 نانوایی دیگر در سطح شهر دستبرد زده شده است.