شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۱/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "آسفالت" دارند.

29th نوامبر 2014 علت خرابي آسفالت خيابان ها ۰
آنچه مشهود است بي توجهي به زيرسازي خيابان ها باعث سست شدن روكش آسفالت در بسياري از نقاط شهر شده و در قبال نشست گاه و بي گاه خيابان ها، شهرداري فقط روي آن آسفالت مي ريزد. به عنوان مثال خيابان ... تا به حال چندين بار در نقاط خاصي نشست كرده، آيا زيرسازي آن درست شده؟ يا معابر كوي ...و...كه نياز به اجراي پايداري شيب دارد بدون كار فني روي اين موضوع رها شده است. اصولا بايد زيرسازي خيابان ها از لحاظ دفع آب ها، وجود چاه ها و سفره هاي زيرزميني آب، مكان هاي نشتي آب و زهكشي مدام بررسي و كنترل شود، نه اينكه فقط آسفالت ريزي شود. يكي ديگر از عوامل خراب شدن آسفالت خيابان ها، استفاده نكردن از آسفالت با كيفيت بالا و استاندارد است. به طوري كه آسفالت كمتر از ...