شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۰/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "ابراهیم اسماعیل پور" دارند.

1st می 2009 برگزاری دوره جدید آموزش زبان کردی در دانشگاه پیام نور سقز ۳
انجمن علوم اجتماعی "کوژین" دانشگاه پیام نور سقز دوره آموزش زبان کردی را در این دانشگاه برگزار می کند.اولین جلسه این دوره، روز شنبه 12/2/88 ساعت 15:30 تشکیل می شود. مدرس این دوره آموزشی ابراهیم اسماعیل پور و شرکت در آن برای کلیه دانشجویان پیام نور سقز بدون شهریه و آزاد می باشد.