شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۳/۰۳/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "ابراهیم شریف پور" دارند.

3rd ژانویه 2016 انتخابات مجلس و اهميت آن در كردستان ۱
با پايان يافتن مهلت قانونى ثبت نام از داوطلبان نمايندگى دهمين دوره مجلس شوراى اسلامى كه با استقبال بى سابقه اى در كشور و استان كردستان مواجه شد،يگ گام ديگر به موعد برگزارى انتخابات نزديك و كار بررسى صلاحيت داوطلبان در هيئت هاى اجرايى و پس از آن نظارت برابر برنامه زمانبندى شروع گرديد.وجه بارز و مشخصه ثبت نام نامزدها در روزهاى اخير ورود جوانان تحصيلكرده و علاقمندى به عرصه بود كه با احساس مسئوليت، آستين ها را بالا زده و كمر همت را بسته اند تا پس از طى مراحل مندرج در قانون خود را در معرض رأى و انتخاب شهروندان قرار دهند.اين افزايش تعداد داوطلبان حاكى از جنب و جوش و شور و نشاط در ميان احزاب،سياستمداران، فعالان سياسى و اجتماعى،نخبگان و اقشار مختلف جامعه و جمع شدن آنان حول ائتلاف نانوشته ايست كه اصلاح روند ناصواب و ...

11th نوامبر 2015 تأمين امنيت با نسخه توسعه ۰
ما كردها مدعى هستيم كه سياسى ترين  شهروندان اين سرزمين هستيم و همچنين مدعى هستيم كه رويكرد ما به صندوق رأى بويژه صندوق آراى انتخابات رياست جمهورى همواره آگاهانه،سياسى و توأم با تدبير و منطق بوده است و براى اثبات اين ادعا كافيست مقدارى به حافظه تاريخى خود فشار آورده و به گذشته اى نه چندان دور رجوعى دوباره داشته باشيم.حدود بيست و دو سال قبل و در پنجمين دوره انتخابات رياست جمهورى،مردم كردستان در اعتراض به سياستهاى تبعيض آميز دولت وقت موسوم به سازندگى نسبت به اين استان،آراى خود را به فردى ناشناخته بنام آقاى توكلى اختصاص دادند هر چند آراى كردستان در سرنوشت كلى انتخابات تأثيرى پيدا نكرد اما حاكميت پيام اعتراضى مردم را دريافت نمود اما پاسخى مناسبى به آن نداد و بنام سپردن مديريت استان به استاندار بومى فردى را براى تصدى استاندارى كردستان انتخاب كه ...