شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۶/۰۳/۱۳۹۹

مطالبي که برچسپ "احمد امینی" دارند.

۱۴ام مرداد ۱۳۸۸ پاسخ احمد امینی به رئیس سابق دانشگاه آزاد سقز ۲۲
در پی اظهارات صلاح مرادی رئیس سابق دانشگاه آزاد سقز در مراسم تودیع اش که مسائلی را در خصوص احمد امینی رئیس اسبق دانشگاه عنوان کرده بود، امینی جوابیه ای را برای شارنیوز ارسال کرده است که متن آن به شرح زیر است: جوابیه: در پاسخ به افترا و تشویش اذهان مطرح شده از سوی این فرد معزول باید گفت " عرض خود را می بری و زحمت ما می دهی". چه با یک بررسی سطحی در باره آنچه روی داده است و نیز با تحقیق در علل این برکنار شدن به سادگی می توان " خائن " را از " خادم" باز شناخت. " خوش بود گر محک تجربه آید به میان تا..... هر که در او غش باشد". بی تردید مراجعی نیز اینچنین جسارت در افترا و تشویش اذهان را بر نمی تابند که " قد خاب من افتری". در نهایت به بزرگان ...