شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۹/۰۲/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "احمد زهرايي" دارند.

5th فوریه 2014 احمد زهرايي درگذشت ۱
احمد زهرايي خواننده سقزي كه بيشتر در مجالس شادي به خواندن مي پرداخت، ديروز درگذشت. اهنگ" يه ك سه ر له سه ر سه ريني" از او در يادها خواهد ماند.