شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۴/۰۳/۱۳۹۹

مطالبي که برچسپ "احمد زهرايي" دارند.

۱۶ام بهمن ۱۳۹۲ احمد زهرايي درگذشت ۱
احمد زهرايي خواننده سقزي كه بيشتر در مجالس شادي به خواندن مي پرداخت، ديروز درگذشت. اهنگ" يه ك سه ر له سه ر سه ريني" از او در يادها خواهد ماند.