شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۲/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "اداره ی محیط زیست سقز" دارند.

12th جولای 2014 نگاه محیط بانان معطوف به افق کردستان سبز و بی قفس ۰
این روزها کردستان پیشگام فعالیت های غیردولتی با موضوع حفظ محیط زیست است و هر روز خبر تلاش خود جوش جمعی برای حراست از زیست بوم غنی کردستان، از یکی از شهرهای آن منتشر می شود و سفر اخیر معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست کشور به کردستان بیشتر این قبیل تلاش ها را به سر خط اخبار رسانه ها تبدیل کرده است. در سقز هم فعالیت های مستمر انجمن ژینگه و ادارات ذیربط به ویژه در مورد جلوگیری از شکار بی رویه و ترغیب شکارچیان برای دست کشیدن از شکار، بازتاب گسترده ای داشته و هر روز جمعی به حمایت از این فعالیت ها دست از شکار می کشند که البته این موارد به معنای مناسب بودن وضعیت زیست محیطی سقز نیست و این شهر با مشکلات فراوانی در این زمینه روبرو است. برای بررسی ...