شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۳۱/۰۲/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "ادبیات" دارند.

31st اکتبر 2014 چرا جشنواره “چیروک کوردی” برگزار نشد؟ ۳
جشنوارۀ داستان کُردی که قرار بود با همت و ابتکار جمعی از دوستداران فرهنگ و ادبیات کُردی برگزار شود اگرچه در ابتدا با استقبال گرم اعضای شورا و شهرداری سقز روبرو شد، اما در ادامه با مخالفت هایی که به وجود آمد به مرحله اجرا نرسید و امیدی چندانی هم به برگزاری آن وجود ندارد. برای روشن تر شدن ابعاد مختلف موضوع با " بریا کاکه سوری، طاهر قادرزاده، خالد عبدالهی" اعضای هیات اجرایی برگزاری جشنواره داستان کردی به گفتگو نشستیم و چند و چون کار را از آنها جویا شدیم که جمع بندی گفته های آنها در قالب پرسش و پاسخ زیر آمده است: ابتدا توضیحی مختصردر مورد جشنواره و اینکه چگونه ایدۀ آن به ذهن شما رسید ارائه فرمایید؟ در زمستان سال 92 همراه با ...