شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۴/۰۳/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "اردشیر کامکار" دارند.

15th ژانویه 2016 روزهای خوبی که با گروه اردشیر کامکار گذشت ۰
هفته گذشته را باید به نام اردشیر کامکار نامگذاری کرد. ابتدای هفته که شهر پر از بنرهای این هنرمند و گروهش شد و دو روز بعد وی در شهر حضور داشت و دو اجرای پرشور از موسیقی ایرانی - محلی برگزار کرد و چند روز بعد هم همه جا سخن از این کنسرت بود و لحظات خوشی که برای حاضران رقم خورد. اگرچه می بایست در حین ورود استقبال بهتری از گروه می شد اما حضور سقزی ها در هر دو شب دلگرمی فراوانی به مهمانان داد به شکلی که همه آنها در گفتگو با شارنیوز اجراهای سقز را متفاوت از دو شهر سنندج و الشتر دانستند. شب دوم کنسرت نه تنها تمام صندلی ها پر شده بود بلکه عده ای هم ایستاده در سالن حضار بودند و در ضمن علی طاهری، علا نباتی و آرش خورشیدی هم به نمایندگی ...

13th ژانویه 2016 کنسرت گروه اردشیر کامکار به روایت تصویر ۱
نوازنده گان گروه تنها نوازنده نبوند، خوب كه نگاهشان مي كردي چنان با سازشان در هم اميخته بودند كه تمييز دادنشان از هم آسان نبود، گويي خود به هیأت سازي درآمده بودند كه مي نواختند، بيشتر به اين مي مانست كه با الفباي موسيقي خویشتن را مي سرايند ... عکس: چیا شریفی